Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

The Temple of Artemis Brauron in Vravrona - Hellas


In the Temple of Brauronian Artemis, the Goddess was Worshiped as the Protector of Nature and women. She was mostly Worshiped as the Protector of child delivery. In fact, women who had a good delivery offered their clothes and personal items to Goddess Artemis, while the clothes of women who died during delivery were offered to the grave of Iphigeneia, who was considered a chthonic deity (deity of the Underworld). The grave of Iphigeneia can be seen even today in a cave in the archaeological site.

Every four years, an important festival was also taking place to Honor the Goddess. A parade with girls aged 5-10 dedicated to the goddess would start from the centre of Athens and would terminate in the Temple. The girls were wearing furs of bear, the Sacred Animal of the Goddess. This was like a preparation process that symbolized the passage from childhood to youth and marriage. In fact, most items found in this archaeological site were female personal items, clothes and jewerly.
A very nice article -in Hellenic- about  Bravronian Artemis by the Author Harita Meenee can be found here: 
pages 4 to7

We Are

One Family

Proud Europa, Great Vast Lands!

Gorgopotamos River "The Rushing River"


The Gorgopotamos rises 4 km north of Pavliani and west of Koumaritsi in the Oiti mountains -or Mount Oeta- with two streams. The river flows through a steep forested valley.

Μοίρες, The Norns, Parcae
Επιστρέφουν. They Return


Κανένας δεν μπορεί να σβήσει μία Φωτιά όταν αυτή ανάβει και θεριεύει από τη Ψυχή σου.
Κανένας δεν μπορεί να σταματήσει τον Ήλιο στον Ουρανό, τη Θάλασσα όταν φουσκώνει, τους Ανέμους όταν ταξιδεύουν.
Κανένας και τις Παραδόσεις μας που επιστρέφουν..

No one can stop a Fire when she Lights and Bursting from within your soul
No one can stop the Sun in the Sky, the Sea when she inflates, the Winds as They travel.
..and no one our Traditions as they are Returning

Θησέας Λύκος

Athena in Hellas


Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

Athena in Vienna


European Tribes, Heathen Tribes -The reason why I created this blog-

Heilsa Everyone,

 This blog is created first of all for making understandable to all, that Viking - Folk - Pagan metal is not just music but also a way of life, Odin and Thor is not only lyrics or made up heroes from a comic book, Zeus and Ares are not miniatures for tοurists but Gods who a lot of people (adding myself) believe in this Religion. Wearing a Thor's hammer aint fashion but faith.
 Also, to give you to understand that Europeans are Brothers and Sisters in all its forms, we are a common Ethnos and our bonds are stronger that you might imagine at first place. 
"We are born from the same womb, Hewn from the same stone"
 I will post pictures, most of them with no words, just to make you think alone of what I mean! A lot of pictures will not have even a title, to make you think deeper.

Sol Lucet Omnibus!
Skadi

All the copyrights belongs to their righters and owners!