Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

Επιστρέφουν. They Return


Κανένας δεν μπορεί να σβήσει μία Φωτιά όταν αυτή ανάβει και θεριεύει από τη Ψυχή σου.
Κανένας δεν μπορεί να σταματήσει τον Ήλιο στον Ουρανό, τη Θάλασσα όταν φουσκώνει, τους Ανέμους όταν ταξιδεύουν.
Κανένας και τις Παραδόσεις μας που επιστρέφουν..

No one can stop a Fire when she Lights and Bursting from within your soul
No one can stop the Sun in the Sky, the Sea when she inflates, the Winds as They travel.
..and no one our Traditions as they are Returning

Θησέας Λύκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου