Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

Places of Europe


Kozani - Hellas

Cultivation and harvesting of crocus was first documented in the Mediterranean, notably on the island of Crete. Frescos showing them are extant at theKnossos site on Crete as well as from a comparably aged site on Santorini.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου