Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

Wishes for the Equinox


 A Prosperous Equinox with Health and Joy to all the Houses of Gentiles
May our Beloved Gods, always Guide us

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου