Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Horns Ablaze

Let us spread around like the seeds in the wind. On this era of total changes, of rain and thunder, we CAN grow and make it happen!
The Sacred is the measure, and the Natural the limit.
Horns Ablaze!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου